Çorum haberler haberleri son dakika gelişmeleri

“İbrahimHalil Yıldız’ın adamları beni öldürecekti.” diyor. Mahkemelik işler, öldürme aşamalarına gelmiş, neler neler olmuş. BAŞKAN– Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16’ncı BirleşimininÜçüncü Oturumunu açıyorum. Önergeyikabul edenler… Etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur. BAŞKAN– Evet, önergeyi oylarınıza sunacağım ama öncesinde bir karar yeter sayısıtalebi var. ALİMUHİTTİN TAŞDOĞAN (Gaziantep) – Hayır efendim, Türkçe konuşulmasını istiyoruz,kanun böyle, kanun böyle\. Poker ve blackjack masalarında şansını dene mostbet casinomhub güncel giriş 2024\. Alınankarar gereğince denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Teklifleri ileKomisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz. HalklarınDemokratik Partisi grup önerisinin oylamasında karar yeter sayısıbulunamamıştı.

HÜSEYİNÖRS (Trabzon) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun teklifinin 46’ncımaddesi üzerinde İYİ Parti adına söz aldım. Genel Kurulu ve ekranları başındabizi izleyen aziz milletimizi saygılarımla selamlıyorum. Görüşülmekteolan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 46’ncı maddesinde yer alan“değiştirilmiştir” ibaresinin “yeniden düzenlenmiştir” şeklindedeğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Görüşülmekteolan 361 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 45’inci maddesiyle değiştirilen ikincifıkrada yer alan “ve” ibaresinin “ve/veya” olarak değiştirilmesini arz veteklif ederiz. Sözkonusu torba kanun teklifi toplumu esas almak yerine iktidarın seçime yönelikbir makyaj yapma gayretinden öte bir şey değildir. Emeği bilinçli şekildesömüren ve yoksullaştıran AKP, bu torba yasa teklifinde olduğu gibi gözboyamaya dönük düzenlemeler yaparak yurttaşların asıl canını yakan sorunlarınçözümlerini görmezden geliyor, oysa halkın derdi tasası bambaşka. Önümüzde çokçetin ve zorlu geçeceği ortada olan bir kış mevsimi geliyor. Yükselen enerjifiyatları yakında yurttaşların cebini de canını da daha fazla yakmaya devamedecek. Görüşülmekteolan 361 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 43’üncü maddesiyle eklenen hükümde yeralan ilk “ve” ibaresinin “ile” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Bukonuda daha fazla konuşmak istemiyorum ama ben geçen yıl bir soru önergesivermiştim. Finike’de denize hâkim, en güzel yerinde, konut alanları ile turizmalanı arasında 120 dönüm bir yer vardır, Finike’nin konut ve turizm alanlarıarasında kalan tek ormanlık alanı ve doğal sit alanıdır.

YILMAZTUNÇ (Bartın) – Geç kalındı Başkanım, geç; oylamaya geçtik. Çocuklar çıraklık seviyesindeyse asgariücretin üçte 1’i oranında maaş alacak, kalfalık seviyesindeyse asgari ücretinyarısı kadar maaş alacak. YILMAZTUNÇ (Bartın) – Sadece A101’le değil, bütün sanayiyle. CHPGRUBU ADINA ERKAN AYDIN (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. ERKANAYDIN (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ama harç yatırıp onu da aktif öğrencilik hayatına geçiş yapabilirim. Sizin tecrübelerinize göre öğrenciliği devam ettirerek mi başvuru yapmalıyım yoksa yukarıdaki belirttiğim durumlarda yeterli olabilir mi? ( tabiki biliyorum herşeye rağmen red cevabı alabilme durumunu.) teşekkür ederim. Ekonomistleregöre Türkiye’yi Sefalet Endeksi liginde en üst sıralara taşıyan birbirine bağlı2 gösterge var; bunlarda biri enflasyon, diğeri faiz. Önümüzdeki yıl da bu enflasyon artışlarının özellikleüretici enflasyonundaki yükseklik nedeniyle devam edeceğini söyleyebiliriz.Bunun önüne geçmek için şu andaki mevcut politikaların mutlaka değiştirilmesilazım. Bu politikaların aynı sürmesi hâlinde enflasyonla da fiyat artışlarıylada Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksi’yle de başa çıkmak mümkün olmayacaktır. MEHMETGÜZELMANSUR (Hatay) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekteolduğumuz 361 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 45’inci maddesi üzerinde söz aldım.Genel Kurulu ve tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Şehir hastanelerinden tanıdık bir proje ve şehirhastanelerinde, düşünün… Şehir hastanelerini kentin dışına taşıdı bu iktidar,dev şehir hastaneleri yaptı, o koridorların içinde yürürken hasta olmayan dahastalanır, hasta gideceği yere bile yetişemiyor ve hasta garantili; burada dayolcu garantili.

  • Öğrencilere ve öğrenci bileşenlerine danışılmadan alınan bu kararlakentin kültürü ve yaşattığı hafıza yok sayılıyor.
  • Ekolojikolarak zenginlik sağlayan bu iki yer, son zamanlarda iktidarın rant devşirdiğialanlar hâline getirilmek isteniyor.
  • Trabzon Havalimanı’ndayolcu, uçak ve yük trafiğini kaldıracak iyileştirmelerin yapılması, özellikle dışhatlar terminalinde bu iyileştirmelerin yapılması için çalışmalar bir an öncebaşlatılmalıdır.
  • Gece yarısıyollara düşen öğrencilerimizin can güvenliği ve sağlığı risk altında.

Yirmi yıl “Eski Türkiye olmayacak.” diyen liderimiz,dünya liderliğiyle “Artık eski dünya düzeni olmayacak.” fikrini de tüm dünyayahissettirmiştir. Rusya’nın tahıl koridoruna ilişkin askıya almış olduğu kararı,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir şekilde yaptığıdiplomasi sayesinde, çok şükür, yine çözüme kavuşturarak yine mazlumların umuduoldu. SayınBaşkan, kamuda çalışan sözleşmelilerin kadroya alınacağının müjdesi SayınBakanımız tarafından verilmiştir. Sözleşmeli personeller arasında bu, büyükmemnuniyet yaratmıştır. Sporkenti Mersin’imiz ulusal ve uluslararası birçok şampiyonaya ve etkinliğe evsahipliği yapmaya ve spor etkinliklerinde marka bir şehir olmaya ve adından sözettirmeye devam etmektedir.